De Leeuw op de Lemelerberg

Hoog op zijn sokkel zit de rode leeuw. Hij waakt over de Lemelerberg. Hoewel zittend? Bij zijn oprichting in 1913 lag de leeuw op z'n sokkel. De liggende leeuw doorstond de tand des tijds niet. Hij werd aangetast door verweer en vernieling.

In 1934 is de liggende leeuw vervangen door de hoog op zijn zuil zittende rode leeuw. Nog steeds kijkt hij uit over Park 1813. Maar wat doet die leeuw daar?

In 1893 ging het slecht in de Nederlandse steden. Grote gezinnen leefden in bittere armoede in kleine ongezonde huisjes.

De maatschappelijke onrust nam toe.

Een aantal welgestelde mensen maakte zich grote zorgen en richtte de Oranjebond van Orde op. Zij wilden de verpauperde stedelingen hoop bieden om aan het troosteloze bestaan in de stad te ontsnappen. Tegelijkertijd wilde de bond het opkomend socialisme en de maatschappelijk onrust die de armoede met zich mee bracht tegen gaan. De Oranjebond van Orde kocht woeste gronden aan om deze te laten bewerken door verpauperde arbeiders uit de steden.

Zo verwierf de Oranjebond van orde, met steun van de Kwartguldenvereniging (de vrouwentak van de bond) gronden op de Lemelerberg.

Het grote, uitgestrekte heidegebied van rond 1900 veranderde. De bond liet zijn oranjegezindheid blijken door herinneringspark 'Park 1813' aan te leggen vanwege het 100 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1913. Rechte lanen, met namen van de leden van de bond en slingerende paden werden aangelegd door de arbeidersuit de steden.

De leeuw, de symbolische 'waakhond' van de Oranjebond van Orde waakte over het park. De Oranjebond van Orde werkte in de loop van haar bestaan steeds nauwer samen met de Nederlandse Heidemaatschappij. In 1923, bij de opheffing van de bond, nam deze de bezittingen over.

1
2